NEW YEAR 2022
We hope you are enjoying cookies now and watching our video postcard /
Հուսանք հիմա վայելում եք թխվածքաբլիթները և դիտում մեր թիմի պատրաստած վիդեոբացիկը

Եթե կոպեկը Ձեզ է ընկել
If you find the coin

Եթե կոպեկը ուրիշին է ընկել
If someone else finds the coin

Dear friend,

As the festive season is on the horizon, we would like to extend our best and most heartfelt wishes for Christmas and New Year. Thank you for your courage, for care, and for staying true friends during these challenging times.

Wishing you and your family health, happiness, peace, and prosperity in the coming 2022.


Սիրելի գործընկեր,

Ընդունեք մեր սրտանց ու ջերմ ողջույնները` Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան առթիվ: Շնորհակալություն ձեր խիզախության, հոգատարության և այս դժվարին ժամանակներում իսկական ընկերներ մնալու համար:

Մաղթում ենք Ձեզ և Ձեր ընտանիքին առողջություն, խաղաղություն և նորանոր ձեռքբերումներ:

teamGLXY