NEW YEAR 2023

Սիրելի գործընկեր,

Հուսանք` հիմա վայելում եք մեր ի խորոց սրտի ուղարկած hand-made շոկոլադները… թերևս արդեն նաև ընտրել եք ամանորյա խորհրդանշական խաղալիքի տեղը աշխատավայրում կամ տանը 🙂


Dear friend,

We hope you are enjoying the hand-made chocolates we sent from the bottom of our heart… and may have already chosen the place for our conceptual Christmas toy at your workplace or home 🙂

teamGLXY