Մարդիկ
Մարդկանց կյանքի որակի բարելավումը մեր առաքելության առանցքն է, մեր նախագծերի պատճառը և աշխատանքի մոտիվացիան։ Ցանկացած՝ թերևս փոքր, ձեռքբերում այդ ճանապարհին սիներգիայի նոր մակարդակ է ծնում՝ համատեղ ջանքերով և լավատեսությամբ կառուցելու ապագայի Հայաստանը։